Detektorët linearë të nxehtësisë mund të përdoren në mjedise të vështira. Sistemi ka karakteristikat e përshtatshmërisë së fortë dhe performancës së lartë. Hasshtë përdorur gjerësisht në projekte industriale dhe tregtare.