MicroSenseWire Analog Linear Heat Detector --NMS2001, përbëhet nga katër bërthama me performancë të lartë dhe përshtatshmëri të mirë, është përdorur gjerësisht në industrinë e faqeve, faqet komerciale dhe zona të tjera të rrezikshme mbi nxehtësinë.